Министерството на енергетиката на Гърция обмисля съхранението на природен газ в Италия и България, за да осигури достатъчно доставки за зимния сезон 2022-2023, предаде в. "Kathimerini".

Европейската комисия изисква от всички държави-членки на Европейския съюз, които не съхраняват газ да сключат споразумения със страни, които имат хранилища. Срокът е до 1 ноември тази година и договорът трябва да е за количества, еквивалентни на 15% от годишното потребление на газ.

В случая с Гърция годишното потребление на природен газ през 2020 г. е 5,8 милиарда кубически метра.

България има съоръжение за съхранение на природен газ, към което е свързан гръцкият газопреносен системен оператор (Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA).Подземното съоръжение в България обаче има относително ограничен капацитет.

Капацитетът на складовите съоръжения в Италия е от порядъка на 20 милиарда кубически метра. Гърция е свързана с тях чрез Албания и Трансадриатическия газопровод. В този случай необходимите количества могат да бъдат осигурени въз основа на споразумения за замяна.