Икономиката на Индонезия, която е 7-ма в света по общ обем на годишния брутен вътрешен продукт (БВП), през 2023 г. е нараснала с 5,05%, сочат предварителните статистически данни.

За 2022 г. показателят отбеляза нарастване с 5,31%, което беше най-значителното увеличение на показателя от 2013 г. насам.

Само за 4-тото тримесечие на 2023 г., икономиката на Индонезия нарасна с 5,04% в сравнение със същия период на предходната година, съобщи статистическата служба на страната.Този ръст съответства на средната прогноза на икономическите анализатори, анкетирани предварително от Trading Economics.За периода годишният темп на растеж на БВП се ускорява, спрямо 4,94% през третото тримесечие.

Индонезия заменя картите Visa и Mastercard със собствени

Четвъртата по население страна в света заменя картите Visa и Mastercard със собствени

Първоначално те ще използват от държавните фирми

По-конкретно, за последното тримесечие на миналата година, държавните разходи на 4-тата по население страна в света, разположена на над 17 000 острова, се увеличиха с 2,8%, след свиване с 3,9% през предходните три месеца.

Междувременно темпът на годишна база на нарастване на потребителските разходи се забавя до 4,5% през октомври-декември, от 5,05% за предходното тримесечие на 2023 г. Инвестициите в дълготрайни активи на годишна база леко се свиват - до 5%, от 5,8%.

Освен това, ръстът при преработващата промишленост през изминалото тримесечие (октомври-декември 2023 г.) е 4,1% на годишна база, при добивната промишленост - 7,5%, при търговията "на дребно" и "на едро" - 4,1%, при строителството - 7,7%, а при селското стопанство - 1,1%.

Относно предходното тримесечие, повишението на БВП на Индонезия през четвъртото тримесечие на миналата година е с 0,45%.

Какви многократни визи въвежда Индонезия, която е разположена на 17 000 острова

Какви многократни визи въвежда една от най-големите страни в света, разположена на 17 000 острова

Колко струват визите, които важат и за българи