Кризата с коронавируса доведе до най-големият месечен скок на безработицата в европейската страна, която е на второ място по ниво на показателя след Гърция. Испания официално представи данните за негативния ефект от епидемията върху пазара на труда.

Според тях тя е "унищожила" 834 000 работни места, а регистрираните в бюрата по труда в страната са се увеличили с повече от 302 200 души, пише местното издание Expansión.

Изчисленията на испанското министерство на труда показват, че броят на новорегистрираните безработни е нараснал с 9,3% в сравнение с февруари, което е най-големия ръст в историята на страната.

От друго местно икономическо издание - Cinco Días, добавят, че това е най-голямото увеличение на безработицата в рамките на един месец от януари 2009 година, когато без работа остават 198 838 души. След скока през март месец общо безработните в страната са над 3,458 милиона души, което е най-големият брой на регистрираните незаети от април 2017 година.

Данните показват, че най-засегнатите сектори са хотелиерството и строителството. В първият от тях спадът на заетостта е от 17,08%, а във вторият - от 14,27%. По-значителен спад има още в административните дейности, образование и транспорт.

В същото време заетостта в областта на здравеопазването расте с около 7085 нови работни места, което се обославя от натовареността на този сектор заради епидемията.