Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23,5% в периода януари - август 2021 г., спрямо същия период на 2020 г. Това сочат данни от Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69,6% от износа за държавите - членки на ЕС. През август 2021 г. износът за ЕС нараства с 26.6% спрямо същия месец на предходната година.

Най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 136,4% и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изключение на горивата) - 28,4%.Спад се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" с 13,8%.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2021 г. се увеличава с 25% на годишна база. Най-голям обем на вноса идва от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария. През август 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 23% спрямо същия месец на предходната година.

Износът на стоки от България за трети страни за периода януари - септември 2021 г. се увеличава с 20,3%, в сравнение със същия период на 2020. Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна и Руската федерация, формират 57,9% от износа за трети страни.

През септември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 18,8% спрямо същия месец на предходната година.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти"- 37,3% и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация - 34.7%. И тук намаляване на износа се наблюдава само в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" 17,5%.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2021 г. се увеличава с 27,2% в сравнение със същия период на 2020 г.

През септември 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 16,2% спрямо същия месец на 2020-а.