През периода януари - юли 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.2% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 19 468.7 млн. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.6% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през юли износът за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 123.1 млн. лева.

При експорта на България за януари - юли в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (32.7%) и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (31.4%).

Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (16.2%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (4.2%).

Вносът на България от ЕС през януари - юли 2017 г. се увеличава с 10.7% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 21 064.1 млн. лв.. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция .

През юли вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 2.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 996.6 млн. лева.

При вноса от ЕС, за периода януари - юли в сравнение с 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (45.6%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (43.8%). Намаление се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (2.0%). 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 595.4 млн. лева.