През 2020 г. на жител на ЕС се падат 0,53 леки автомобила. На регионално ниво обаче има значителни различия в притежаването на автомобили в рамките на ЕС. Разликата при региона с най-високите нива на моторизация (Вале д'Аоста, Италия) е почти седем пъти от този с най-ниското съотношение (Пелопонес, Гърция). Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat.

По отношение на пътническите автомобили на 1 000 жители, източните държави членки регистрират най-ниските стойности, докато западните държави членки регистрират по-високи нива, но с някои подчертани различия на регионално ниво.

3 от 5-те най-високи нива на моторизация през 2020-а (брой леки автомобили на 1 000 жители) са регистрирани в Италия: Вале д'Аоста (1 787), автономна провинция Тренто (1 285) и автономна провинция Болцано (871). Другите две са регистрирани във Флеволанд (857) в Нидерландия и финландския регион Оландски острови (840).

У нас най-високите нива на моризация са в Югозападния регион, което се очаква, имайки предвид, че столицата попада в този регион. Там на 10000 жители се падат по 470 автомобила. Най-ниското съотношение е в Югоизточния регион (380).

Тези регионални различия често биват свързани с икономическата ситуация, но могат да бъдат повлияни и от специфични обстоятелства: високото ниво на моторизация във Вале д"Аоста се влияе от данъчните правила например, а високото ниво във Флеволанд е свързано с местоположението му близо до по-голям град.

От друга страна, най-ниските нива на моторизация са отчетени в два френски и три гръцки региона: Майот (72), Пелопонес (186), Френска Гвиана (209), Централна Гърция (238) и Северно Егейско море (261).

Различна е картината, когато става въпрос за товарни превозни средства като към тях спадат камиони, влекачи и специални превозни средства, с изключение на ремаркета и полуремаркета. Наблюдават се системни разлики между западните и източните европейски региони. Делът на лекотоварните автомобили в общия брой на пътните превозни средства в региона зависи от няколко фактора: регионалните транспортни системи и инфраструктура за различни видове товарен транспорт, като магистрали, железопътни линии, капацитет на пристанища и летища. Икономическите характеристики на региона също оказва роля. Има значение дали в региона доминира производствени индустрии или услуги? Или регионът е разположен на ключови европейски коридори за товарен превоз?

Най-нисък дял на подобни превозни средства се отчита урбанизираните райони на Германия (вариращи между 7,4% и 9,7%). Като се има предвид липсата на данни за 2020 г. за Гърция (която има най-висок дял на товарни превозни средства в общия брой превозни средства през 2019 г.), най-високите дялове на тези превозни средства през 2020 г. се намират в Испания - 25,4% в Канарските острови и 19,4% в Каталуния.