Три четвърти от заетите у нас сменят работното си място, заради ниския размер на възнагражденията, показва проучване на трудовия пазар, извършено от Българската търговско-промишлена палата и Института по философия и социология на БАН, пред БНР. Текучеството на работна сила е най-голямо при ниско квалифицирания труд.

Проучването е проведено сред 2 460 работещи българи, 750 работодатели, бизнес организации и 250 бюра по труда.

"Преработващата промишленост, строителството, хотелиерство и ресторантьорство, транспорта, в търговията виждаме, че има такова текучество. Тенденцията трудно се обръща. Като, че ли работната сила в България живее с мисълта, че е много търсена, но не е така. Трябва активно да се търси работа", казва председателят на Търговско-промишлената палата Цветан Симеонов.

Най-често причина за доброволно напускане на работа е ниската заплата в 73% от случаите, но не са за подценяване и останалите фактори, коментира Камелия Петкова от Института по философия и социология на БАН.

"Стресът на работното място се очертава като водеща причина за доброволно напускане. Друга водеща причина за напускане на работа е авторитарното ръководство и несправедливото признание на приноса на работника и не на последно място - лошото отношение от страна на ръководителя също се очертава като водещ мотив за напускане".

Липсата на финансовите стимули е друга причина- 63% от анкетираните, казва още Петкова. "Друго интересно е, че здравословните проблеми са една от седемте водещи причини за напускане на работа".

Не само доброволното, но и принудителното напускане на работа показва някои сериозни проблеми на пазара на труда. "Влошаването на икономическата ситуация и закриването на работните места във фирмите е водещ мотив за текучество, породено от принудително прекъсване на работа, посочен от браншови организации", заявява експерта. За работодателите обаче причините се коренят повече в недостатъчна ангажираност към фирмата на работниците.

В тежките месеци, които идват, бизнесът прогнозира ръст на безработицата. Трябва да се обърне тенденцията за нетърсене на работа и очаквания за големи помощи от бюджета, казват експерти.