Община Разград обяви обществена поръчка по най-новия си европейски проект - за разработване на инвестиционна концепция за изграждане на водородна индустриална зона, съобщиха от общината.

Идейният проект за изграждането на зоната беше представен пред Европейския водороден алианс през ноември 2021 г. и получи висока оценка. Впоследствие oбщина Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление (European City Facility - EUCF) за изработване на икономически анализ и пътна карта.

Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60 хил. евро. Той е финансиран по инициативата EUCF, като споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на oбщина Разград.

След приключване на обществената поръчка, община Разград ще получи документ, с който ще може да започне търсене на инвестиции и да кандидатства през ЕК за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на община Разград до 2030 година.

Стойността на основните инициативи ориентировачно е 34,5 млн. евро. Сред тях са: изграждане и въвеждане в експлоатация соларен парк за общински нужди с мощност 25 мегавата; изграждане и пускане в експлоатация на електролизер за производство на водород с мощност на 10 MW, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на ЕС.

Други инициативи предвиждат проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи, с цел инжектиране на водород за частично заместване на природиня газ за индустриалната зона, като водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията и общината.

Очакваните икономии на енергия са 3000 гигаватчаса на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници - 33 хил. гигаватчаса на година.

След изработването на инвестиционната концепция възможностите за привличане на европейски инвеститори в "зелени" съоръжения ще се увеличат значително. Нови възможности ще се разкрият и пред местния бизнес, смятат от общината.

Какво представляват "водородните долини" и ще има ли в България такава за €15 милиарда

Какво представляват "водородните долини" и ще има ли в България такава за €15 милиарда

Водородът може да се използва директно като гориво или преработен в синтетични течни горива