Вносът на черни метали в САЩ от Русия е почти нулев през юли 2022 г., сочат данни на Бюрото за преброяване на САЩ, пише РБК. През юли САЩ са закупили от Русия черни метали на стойност едва 600 хил. долара, в сравнение с 201 милиона долара през юни.

През 2021 г., на САЩ се падат 9% от целия износ на черни метали от Русия. Миналата година САЩ са внесли черни метали от Русия на обща стойност 2,77 милиарда долара (средно 230 милиона долара на месец). По-конкретно, през юли 2022 г. вносът на руски феросплави и полуготови продукти от желязо и стомана, които представляват основните доставки в рамките на черните метали, са паднали съответно до 400 хил. долара и нула (в сравнение със 112 милиона долара и 88 милиона долара през юни).

Основната причина за срива на обема на покупките на САЩ на черни метали от Русия, е че на 7 април САЩ лишиха Русия от статута на "най-облагодетелствана нация" в търговията. През юни митата за внос на стомана и няколко вида продукти от стомана бяха повишени с до 35%.

Освен това, САЩ свиха вноса от Русия и на други метали, които не са обект на санкции и мита. Вносът на руски метали от групата на платината (паладий, платина, родий) в САЩ през юли възлиза на 34 милиона долара, в сравнение със 76 милиона долара през юни и 258 милиона долара през май. Около 40% от целия износ в света на първичен паладий се пада на Русия.

Същевременно, през юни и юли Индия увеличи значително покупките на стомана от Русия. По данни на митниците на Индия, вносът на черни метали от Русия през юли се е увеличил 5 пъти на годишна база до почти 30 хил. тона. По данни на Argus, само през август Индия е увеличила вноса на готова стомана с близо 12% в сравнение със същия месец на 2021 г., до 442 хиляди тона.