Поставянето на опазването на природата пред бизнес целите може да помогне за създаването на 395 милиона работни места и да добави 10,1 трилиона долара под формата на възможности за правене на бизнес до 2030 година. Това показва нов доклад на Световния икономически форум, цитиран от сайта OilPrices.

Безпрецедентната загуба на работни места и икономическата несигурност, произтичащи от разразяването на пандемията, принуди правителствата да търсят нови възможности в подкрепа на растежа. Според експертите от форума правилният избор в тази посока е поставянето на природата на първо място.

"Глобалната икономика е неразривно свързана със здравето на нашата планета. Това как произвеждаме, консумираме и в крайна сметка как управляваме отпадъците си възпрепятства възможностите на природата да се справя сама", се казва в доклада.

Когато става дума конкретно за минната индустрия и за производството на енергия, според авторите отговорното отношение към околната среда може да помогне за добавянето на 3,5 трилиона долара към икономиката и на 87 милиона работни места до 2030 година.

"Отчитайки това, че приблизително 23% от световния БВП и 16% от заетостта са свързани с добива на ресурси и производството на енергия, тези сектори от една страна имат сериозен принос към икономическия растеж, а от друга представляват голяма заплаха за биологичното разнообразие", обясняват от Световния икономически форум.

"При добива в мините, както и този на петрол и природен газ, често не се използва пълния капацитет на едно находище, а компаниите преминават към разработването на нови такива, увеличавайки щетите върху биоразнообразието", се допълва в доклада.

Според документа негативните ефекти от дейността на тези сектори под формата на замърсяване на въздуха и на изхвърляните въглеродни емисии, възлизат на 9 трилиона долара годишно или се равняват на около 10,5% от световния БВП.

Експертите посочват, че въвеждането на стимулиращи мерки, които да насърчават екологично съобразно добиване на суровини, обновяване и модернизиране на мини, заедно със събирането и повторното използване на отпадъци в тези сектори ще отключат "значителна добавена стойност" към икономиката.

Модернизирането на дейността на компаниите в минната и енергийната индустрия може да спестят до 225 милиарда долара до 2025 година, става ясно още от доклада.