Инфлацията в България през декември е нулева на месечна основа, но отчете намаление на годишна база за трети пореден месец, сочат данните на Националния статистически институт. Те отново напомнят, че нашата икономика още е в  дефлационната спирала, в която се намира от средата на  2013 година.

Индексът на потребителските цени за декември в сравнение с ноември. е 100%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2015 г. спрямо декември 2014 г. е минус 0.4%. 

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2015 г. спрямо периода януари - декември 2014 г. е минус 0.1%. 

През декември спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.5%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.5%;
 • жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други 
 • горива - увеличение с 0.1%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.2%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - увеличение с 1.1%;
 • съобщения - намаление с 0.6%;
 • развлечения и култура - увеличение с 2.3%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.6%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.3%.
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 2.1%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница за декември 2015 г. спрямо ноември 2015 г. е 99.9%, а от началото на годината (декември 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 100.6%. 

През декември 2015 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.1%; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.