След като през март бе отчетено месечно намаление на потребителските цени - дефлация от 0,3%, за първи път от средата на миналата година, през април цените отново показват ръст. Годишното поскъпване обаче се забавя - 2% годишна инфлация за април, при 2,2% за март.

Индексът на потребителските цени за април спрямо март т.г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Инфлацията от началото на годината (април 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за април  спрямо същия месец на 2017 г. е 2%, показват данните на Националния статистически институт.

Инфлация на месечна и на годишна база

Снимка 356517

През април 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.9%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - увеличение с 5.3%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - увеличение с 0.2%;
 • съобщения - намаление с 0.2%;
 • развлечения и култура - намаление с 2.1%;
 • образование - увеличение с 0.3%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница за април спрямо март 2018 г. е 100.5%, а от началото на годината (април 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 101.0%.

През април цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.8%; нехранителни стоки - увеличение с 0.3%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.