Централната банка на Турция регистрира огромна загуба през 2023 г. дължи най-вече на депозитна схема, която беше въведена за защита от чуждестранна валута, предават местни издания.

Загубата достигна 818,2 милиарда турски лири или 25,2 милиарда долара, според баланса на Централната банка на Република Турция. Правителството работи от месеци за излизане от схемата, известна като KKM, която започна в края на 2021 г., за да помогне за обръщане на доларизацията и подкрепа на турската лира. В основата на схемата е насърчаване на хората да държат спестяванията си в лири чрез гаранции за компенсиране на загуби от спад спрямо твърдите валути.

Загубата, дошла от схемата KKM, накара централната банка да прехвърли разпределението на печалбата към Министерството на финансите през 2023 г.

Схемата помогна да се обърне тенденцията, при която турците се насочват към твърда валута и злато, за да защитят спестяванията след години на обезценяване на лирата. Сега централната банка се стреми да увеличи дела на депозитите в лири в банковата система. През август започна да се настоява за преобразуване от KKM към стандартни сметки в лири.