През 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 57 901.4 млн. лв., което е с 3.3% повече в сравнение с 2018 година. През декември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 127.8 млн. лв. и намалява с 2% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

За миналата година в страната са внесени стоки на стойност 61 272.8 млн. лв., или с 2.5% по-малко спрямо 2018 г. През декември м.г. общият внос на стоки нараства с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 947,2 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2019 г. и е на стойност 3 371.4 млн. лева. През декември 2019 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 819.4 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни

Експертът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) нараства с 4.4% в сравнение с 2018 г. и е на стойност 19 130.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50.6% от износа за трети страни.

През декември м.. износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 580.7 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2019 г. намалява с 11.9% в сравнение с 2018 г. и е на стойност 20 245.7 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През декември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 4.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 738.4 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 115.3 млн. лева (табл. 1 от приложението). През декември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 157.7 млн. лева.

Търговия със стоки на България с ЕС

По предварителни данни на НСИ през периода януари - ноември 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.4% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 36 223.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България от ЕС са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за държавите - членки на ЕС. През ноември 2019 г. износът за ЕС нараства с 3.2% спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3 542.8 млн. лева

Вносът на България от ЕС през периода януари - ноември 2019 г. се увеличава с 2.7% спрямо същия период на 2018 г. и достига 37 818.3 млн. лева (по цени CIF) . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През ноември 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 705.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - ноември 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 594.4 млн. лева.