Българската икономика е сред най-неконкурентоспособните в Европа. Страната ни се нареди на 53-то място сред 64 страни в Годишника на световната конкурентоспособност за 2021 година на Института за развитие на управлението в Швейцария.

Според изследването през последните 12 години българската икономика продължава да расте, но със сравнително ниски темпове и все още е далеч от пълния си потенциал.

Нещата вървят към спад, като имаме предвид, че през 2020 година България беше класирана на 48-о място. В сравнение с 2009 страната ни пада с цели 15 позиции.

Притеснителен е фактът, че дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой. Според доклада основните предизвикателства и слабости пред конкурентоспособността на България за 2021 г. са политическата нестабилност и бавният темп на ваксинация срещу Covid-19, ограниченият достъп до електронно управление, бавният енергиен преход и високите енергийни разходи на бизнеса, изоставащото качество на висшето образование. Голям проблем, за който се говори от години е и "изтичането на мозъци" и ниските разходи за научноизследователска и развойна дейност, както и трайните проблеми в областта на управлението и корупцията.

Извънредното положение предизвика спад в много сектори. Очаква се спад в сферите на заетостта, в доходите на домакинствата и натрупаните приходи за частния сектор, гласи още проучването. Съществуват и потенциални заплахи за индекса на бедност и жизнения стандарт.

България се нарежда сред 10-те държави с най-ниско възнаграждение на мениджмънт персонала, специалистите в сферата на услугите и дългосрочен растеж на работната сила.

Ниската ставка на корпоративния данък в страната привлича чуждестранните инвеститори, но въпреки това България страда от несигурност на пазара, неефективно финансово управление, намалено качество на образованието, емиграция и демотивирана работна сила.

Друг голям проблем е правителствената ефективност, която се смята за ниска в ключови области като съдебна власт, законодателство, политика на централната банка, договори в публичния сектор и предоставяне на стимули за насърчаване на предприемачеството и икономическия растеж.

На първо място е листата е Швейцария. Швеция, Дания и Холандия са второ, трето и четвърто място в класирането.

Миналогодишният номер едно Сингапур, сега пада на пето място в класацията.

Китай обаче се изкачва най-значително сред азиатските икономики в класацията, като отива четири позиции нагоре, заемайки 16-о място в класацията. IMD изчислява, че Китай скоро ще се окаже на челните пет позиции в световен мащаб.

"Страната продължава да се бори успешно с бедността и увеличава инфраструктурата и работи сериозно върху качеството на образованието, като увеличи възможността за напредък в класацията", каза Артуро Брис, директор на Световния център за конкурентоспособност.