В края на март 2018 г. депозитите на неправителствения сектор са 72.399 млрд. лв. (69% от БВП), като годишното им увеличение е 5.6% (5.6% годишно повишение през февруари 2018 година), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансови предприятия са 21.674 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на март 2018 година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 13% (13.6% годишно повишение през февруари 2018 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 31.1% на годишна база през март 2018 година (32.4% годишно понижение през февруари 2018 г.) и в края на месеца достигат 2.652 млрд. лв. (2.5% от БВП).

Депозитите на домакинства и нетърговските организации са 48.073 млрд. лв. (45.8% от БВП) в края на март. Те се увеличават с 5.5% спрямо същия месец на 2017 г. (5.4% нарастване през февруари 2018 година).

Кредитите за неправителствения сектор са 53.846 млрд. лв. при 53.291 млрд. лв. към февруари.. През март те се увеличават на годишна база с 5.6% (5% годишно повишение през февруари).

През март кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 2.3% на годишна база и в края на месеца достигат 31.451 млрд. лв. (30% от БВП).

Кредитите за домакинства са 19.974 млрд. лв. (19% от БВП) в края на март. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 6.3% (6.1% годишно повишение през февруари). В края на март жилищните кредити са 9.653 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.1% (8.5% годишно увеличение през февруари).

Потребителските кредити възлизат на 7.919 млрд. лв. и се увеличават със 7.2% спрямо март 2017 г. (6.9% годишно повишение за февруари). На годишна база другите кредити намаляват с 5.8% (2.3% годишно понижение през февруари), като достигат 1.111 млрд. лева.