Общият обем на чуждестранните вложения в американски държавни облигации - US Treasuries, през октомври спада с $25,6 млрд., до $6 трилиона и 199,6 милиарда. От тази сума почти $3,95 трилиона принадлежат на правителства или централни банки, става ясно от данните на Министерството на финансите на САЩ.

Китай остава най-големият държател на американски дългови книжа. Макар през октомври Пекин да е съкратил вложенията си в US Treasuries за пети пореден месец - с $12,5 млрд., до 1 трилион и 138,9 милиарда долара.

На второ място отново е Япония, която също намалява инвестициите си в държавни облигации на САЩ - с $9,5 млрд., до $1 трлн. 18,5 милиарда.

В края на октомври по този показател трета е Бразилия ($313,9 млрд.), четвърта - Ирландия ($287,3 млрд.), пета - Великобритания ($263,9 млрд.).

Останалите страни сред десетте най-големи държатели на US Treasuries са Люксембург, Швейцария, Каймановите острови, Хонконг и Саудитска Арабия.

Интересното е , че Русия и през октомври за втори месец продължава сдържано да увеличава вложенията си в американски дългови книжа. Вложенията на Москва в US Treasuries нарастват с $210 милиона - до $14,629 милиарда. През септември те се увеличиха с $322 милиона, когато бе отчетен първият прираст от май 2018 година насам.

За сравнение, през април, на фона на суровите американски санкции, руските вложения в срещу Русия в US Treasuries спаднаха почти наполовина - от $96,1 млрд. - до $48,7 милиарда. А през май показателят се съкрати още по-значително - до $14,9 милиарда.

По този начин Русия трайно излезе от списъка на 30-те държави, най-големи държатели на американски дълг. През 2013 година руските инвестиции в US Treasuries надвишаваха $150 милиарда.