Икономиката на еврозоната се възстановява, като се сблъсква с все по-малко заплахи, каза днес председателят на ЕЦБ Марио Драги. Той демонстрира оптимизъм за икономическите перспективи на валутния съюз.

Драги добави, че темповете на инфлация през тази година ще останат по-скоро ниски.

"Постъпващите данни потвърждават, че цикличното възстановяване на еврозоната става все по-устойчиво", каза Драги на пресконференцията в четвъртък след заседанието на Европейската централна банка, цитиран от Reuters.

На него регулаторът остави без изменение своята свръхмека парична политика, насочена към стимулиране на европейската икономика.

По думите на Драги, рисковете за растежа в еврозоната остават, но са се намалили значително.Според него, най-сериозният от тях се крие в забавянето на структурните реформи в страните членки на валутния съюз.

На днешното си заседание съветът на управляващите на Европейската централна банка съхрани базовата си лихвена ставка по операциите за рефинансиране на рекордно ниското равнище - 0%.

Лихвата за депозити в ЕЦБ също се запазва отрицателна - минус 0,4%, а маржиналната лихвена ставка по кредитите остава на ниво 0,25%.

Решенията на паричния регулаторите на еврозоната съвпадат с прогнозите на анализаторите и пазарите.

ЕЦБ също така не промени обемът на изкупуваните от банката активи в рамките на програмата за количествени облекчения (QE)на ниво 690 милиарда евро месечно от април до декември 2017 година. Регулаторът обаче не изключва, че при необходимост програмата може да бъде продължена и обемът на изкупуваните активи да бъде променен.