Въпреки че Riksbank, централната банка на Швеция, която е и най-старата централна банка в света, само преди половин месец изненадващо увеличи програмата си за количествени улеснения с 82 млрд. долара или 700 млрд. крони, изглежда във финансовата институция няма пълно съгласие за тази програма, предаде Zero Hedge.

Във водещия глас против количествените улеснения се превърна вицегуверньорът на банката Мартин Флоден, който представи "дълъг списък с възражения" срещу увеличаването на количествените улеснения до края на 2021 г.

Икономиката на Швеция нарасна през последното тримесечие на фона на рецесията в другите държави

Икономиката на Швеция нарасна на фона на рецесията в другите държави

Правителството в страната заяви, че тази година икономиката вероятно ще претърпи най-лошия си спад след Втората световна война

Ето как изглеждат шестте основни пункта от писмото, изпратено от него:

  • Слабо вероятно е допълнителни покупки на правителствен дълг да успеят да понижат допълнително лихвата по държавните ценни книжа;
  • Не е ясно дали покупките на активи през есента на 2021 г. ще направят паричната политика по-експанзивна тогава;
  • Програмата за количествени улеснения може да създаде повече неяснота, отколкото прозрачност;
  • Целта на покупките на държавни ценни книжа е да се елиминира риска от пазарите, а тъй като този механизъм почти не работи, когато шведската централна банка закупува краткосрочни облигации, цялата програма за количествени улеснения едва ли може да се нарече ефективен инструмент;
  • Заради риска на пазарите, самите банки трябва да вземат решението да увеличат покупките си на правителствени облигации.

"Вместо да увеличаваме програмата за количествени улеснения, препоръчвам ясно да посочим, че ще гарантираме, че равнището на лихвата по правителствения дълг ще остане ниско за продължителен период от време", пише Флоден.

Пълният текст на становището му е публикуван от самата Riksbank тук, заедно с коментарите на всички други ръководители на финансовата институция.