С нарастването на опасенията от инфлация инвеститорите може да се обърнат към златото. В продължение на хиляди години хората са гледали на златото като на инвестиция, и като на средство за съхраняване на стойността на своето богатство. Когато икономиката среща трудности, или фондовият пазар е нестабилен, много инвеститори започват да се питат: "Добър момент ли е за инвестиране в злато?". Този въпрос става още по-актуален, предвид на зараждащата се инфлация в световен мащаб.

Ако си мислите за злато днес, проверете отново целите си и дългосрочната си инвестиционна стратегия и се уверете, че благородният метал се вписва подходящо във вашето портфолио. Златото е известно не само като диверсификатор на портфейла, но и като добър защитник срещу обезценката на парите, предвид на нарастващите опасения от инфлация.

Преди да инвестирате в злато обаче, както и при всяка друга инвестиция, важно е да разберете как работи тя. Подобно на всяка друга инвестиция, вие рискувате да загубите - и този риск се увеличава, ако не знаете фактите. Ако се интересувате от злато, ето няколко неща, които трябва да имате предвид преди да инвестирате в благородния метал.

Златните акции не се припокриват с физическото злато

Някои инвеститори обичат да инвестират в златни акции, защото това предполага излагане към цената на благородния метал. Важно е обаче да се отбележи, че когато инвестирате в златодобивни акции, всъщност инвестирате в акции, а не в действително физическо злато.

Може да инвестирате в златодобивна компания, фокусирана върху производството на злато, като Franco-Nevada Corp., Newmont Corp. или Barrick Gold, но всъщност не инвестирате в самото злато. Ако харесвате идеята да добавите експозиция към злато, но не искате да купувате физическия актив, златните акции могат да бъдат добра алтернатива.

В зависимост от ситуацията, златодобивните компании могат да отбележат загуби, подобно на пазара, при спад, и въпреки потенциално поскъпване на метала. Въпреки че това не винаги е така, струва си да разгледате тези сценарии, когато решавате дали този род активи са добра инвестиция за вас.

Връзката на златото с щатския долар

Златото и доларът са склонни да имат обратна корелация, което означава, че цените им се движат в противоположни посоки. Поради тази причина на златото може да се гледа като на застраховка спрямо поевтиняването на долара и другите фиатни валути, според Хуан Карлос Артигас, ръководител на научните изследвания в Световния съвет по златото.

"По-слабият долар обикновено подкрепя златото и обратно", казва Артигас, но признава, че има изключения. "По време на периоди на системен риск златото и доларът обикновено се използват като безопасни убежища и могат да се движат в една и съща посока."

Въпреки че златото може да бъде добър избор за вашия инвестиционен портфейл, както всяка инвестиция, то се влияе от възприеманата стойност и не винаги може да действа така, както смятате, че трябва да го прави.

Златото не осигурява постоянна възвращаемост

Макар че има няколко забележителни предимства при инвестирането в злато, има един особен недостатък. Златото не осигурява постоянен доход за инвеститорите. Докато публично търгуваните компании произвеждат стоки и услуги, които потребителите намират за ценни, златото няма никаква продуктивна стойност.

Майкъл Рейнолдс, вицепрезидент по инвестиционната стратегия в Glenmede, нарича това "сериозен структурен недостатък спрямо другите класове активи". Докато акциите плащат на инвеститорите дивиденти, а облигациите произвеждат лихвени плащания, "златото не произвежда спонтанно повече злато", казва той. По-скоро печелите от златото, когато цената му се увеличава. "Златото получава 100% от възвращаемостта си от движението на цената си, което може и е водело до дълги периоди на недостатъчна ефективност", казва Рейнолдс.

Може да платите премия, когато купувате злато

Когато купувате злато, не просто плащате посочената цена. Понякога плащате премия или надценка. Тази премия е включена в крайната цена и може да произтича от производствени, дистрибуторски или други видове разходи.

Златото, което изисква повече разходи за труд за производство, обикновено се маркира с по-високи премии. Следователно печалбите ви не се реализират, докато не преодолеете каквато и да е премия, която може да намали печалбите при инвестиции в злато.

Преди да решите дали златото е добра инвестиция за вас, уверете се, че разбирате разходите свързани със златото - от премията до разходите за съхранението му. Всеки трябва да разбере как златото се вписва в неговото портфолио. Това, разбира се, не трябва да ви отклонява от купуването на злато, но е важно да сте наясно с разходите за инвестиране в благородния метал.

Златните кюлчета и златните монети са различни

Докато инвестирате във физическо злато, най-вероятно ще избирате между златни кюлчета и златни монети. Разберете, че при сертифицираните монети, докато съдържанието и чистотата на златото имат значение, тяхната рядкост също е фактор. Тъй като стойността им се основава на тяхната рядкост, те могат да бъдат подобни на колекционерските предмети. Така че дори ако златните кюлчета загубят стойност поради спад в спот цената на златото, вашите сертифицирани златни монети може да запазят стойността си - или дори да я увеличат.

Златните сертификати са уязвими за измами

"Хартиеното злато" или златни сертификати могат да направят целия инвестиционен процес малко по-опростен. Разберете обаче, че когато инвестирате в златен сертификат, всъщност не виждате и не държите златото. Смята се, че го имате, но единственото ви доказателство е хартията. По време на икономическа турбуленция измамниците излизат с пълна сила.

Внимавайте за тези, които твърдят, че продават хартиено злато през това време, особено ако изглеждат сравнително нови на сцената. Ако решите да инвестирате в златни сертификати, важно е да проверите брокера. Уверете се, че те са надеждни. При хартиеното злато има шанс недобросъвестна компания да продаде едно и също злато няколко пъти. Когато отидете да "осребрите" по време на извънредна ситуация, такива измами се разкриват.

Имате нужда от безопасно място за съхранение на физическо злато

Ако питате: "Трябва ли да инвестирам в злато?", трябва да помислите какво ще правите с действителния физически актив. Когато инвестирате във физическо злато, включително монети и кюлчета, имате нужда от безопасно място, за да ги съхранявате. Ако предпочитате сами да управлявате хранилището, купете силен, надежден сейф за вашето злато. Ако не можете да го съхранявате в помещенията си, можете да използвате сейф в местна банка или кредитен съюз. Възможно е също да плащате за съхранение в съоръжения, предназначени да съхраняват големи количества злато. Ако обаче съхранявате златото си извън имота си, трябва да сте готови да платите такса, намалявайки общите си потенциални печалби.

Трябва ли да инвестирате в злато?

Много инвеститори харесват златото, защото то има потенциал да бъде средство за съхранение на стойностга, когато акциите се сринат или икономиките изпитват затруднения. Тъй като Федералният резерв продължава да стимулира икономическото възстановяване през 2021 г., някои инвеститори са загрижени от нарастващата инфлация и високите нива на оценки на фондовия пазар. Ако опасенията за икономическа нестабилност продължават, цените на златото може да се покачват, което може да превърне благородния метал в убежище, в което инвеститорите е добре да насочат част от парите си.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на злато и други активи на финансовите пазари.