При повечето новоотпуснати заеми за населението - потребителски и жилищни, както лихвите, така и годишния процент на разходите, макар и минимално, намаляват, показва статистиката на БНБ. През февруари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с февруари 2020 г. с 0.30 процентни пункта до 7.62%, а по тези в евро - с 0.78% до 3.12%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.18% до 2.79%, а по тези в евро се увеличава с 0.01% до 3.51%.

През февруари 2021 г., спрямо януари 2021 г., средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити за потребление в левове се понижава с 0.64%, а по тези в евро - с 0.16% При новите жилищни кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.02 пр., а по тези в евро - с 0.23%. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се понижава с 1.27% до 8.09%, а по кредитите за потребление в евро - с 1.09% до 3.37%. През февруари 2021 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2020 г. с 0.16% до 3.09%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0.01%. до 3.90%.

През февруари 2021 г. в сравнение с януари 2021 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.68%, а по тези в евро - с 0.41%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.01%, а по тези в евро - с 0.20%.

Що се отнася до старите задължения на населението, там има ръст на лихвите на и без това скъпия левов овърдрафт и при кредитните карти. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през февруари 2021 г. в сравнение с февруари 2020 г. се увеличава с 0.34% до 14.98%, а по овърдрафта в евро спада с 0.42% до 9.11%. През февруари 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.27%. до 20.26%, а по тези в евро - с 0.03%. до 17.25%. Средният лихвен процент по вече отпуснатите кредити за потребление в левове през февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. намалява с 0.49% до 6.68%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.84% до 5.49%. При старите жилищни кредити в левове той се понижава с 0.27% до 3.19%, а по тези в евро - с 0.36% до 4.25%.