В традиционния си обзор консултантската Z/Yen Group Ltd, която на половин година изчислява индекса Global Financial Centres Index (GFCI), бяха определени най-големите финансови центрове в света.

Този индикатор за първи път бе изготвен и публикуван през 2007 година. Класацията на най-големите финансови центрове в света се обновява на всеки шест месеца и сегашния е 22-и по ред. Тя се изготвя на основата след допитване до над 3 хиляди професионалисти от тази сфера.

Рейтингът отчита пет групи показатели по общо 102 индивидуални фактори обхващащи: икономика и финанси, бизнес среда, инфраструктура, човешки капитал, репутация. При съставянето на класацията от Z/Yen са разгледали 96 града от всички региони на света.

С най-големия индекс в класацията - 794, Лондон остава на първо място сред най-големите финансови центрове, независимо от решението на Великобритания да напусне Европейския съюз.

Лондон се определя като глобален град от най-високо ниво и водещ световен финансов център. Неговата икономика съставлява една пета от цялата на страната.

Най-важният отрасъл в икономиката на града са финансите, вкл. банковите услуги, застраховането, управлението на активи. В Лондон се намират седалищата на големи световни банки и компании. Той е сред най-големите световни центрове на център на фондова, валутна и стокова търговия.

Ню Йорк запазва второто си място в класацията. Но за отбелязване е рязкото съкращаване на разликата с британската столица - само една точка ги дели в актуалния рейтинг.

Градът е голям и важен финансов, политически и културен център на САЩ и целия свят.

Трети в рейтинга с индекс 781 е Хонконг. Икономиката на китайската територия с особен статут се основава на свободния пазар, ниски данъци и невмешателство на държавата в бизнеса. 

Хонконг не е офшорна зона, градът е свободно пристанище, с облекчен режим на внос, освен мита няма и данък добавена стойност или друг подобен налогов еквивалент. Акцизи се съберат само върху четири вида стоки, независимо дали са местно или вносно производство.

Концентрацията на седалища на големи компании и банки в този град е най-голямата в Азиатско-тихоокеанския регион, което го прави най-важния финансов и търговски център в тази част на света.

Останалите градове в Топ 10 на най-големите световни финансови са: Сингапур (индекс 765); Токио (749); Шанхай (741); Торонто (728); Сан-Франциско (726); Сидней (724) и Бостън (722).