Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за вторично публично предлагане на българския софтуерен разработчик "Сирма Груп Холдинг" АД. Компанията ще предложи на пазарите нови 39,57 милиона акции.

Ценните книжа ще бъдат обикновени безналични с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. За успешно предлагането ще се счита, ако бъдат записани и платени поне 19 786 839 акции.

Набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията и в изпълнение на стратегията си за развитие на продуктовия портфейл и реорганизация на корпоративната структура, както и за маркетинг и продажба, включително и за комерсиализация на новоразвити продукти

Cпopeд cъoбщeниeтo нa "Cиpмa Гpyп" ĸъм мoмeнтa ĸaпитaлът нa дpyжecтвoтo e нaд 59 милиoнa лeвa, a c yвeличeниeтo тpябвa дa дocтигнe paзмep oт близo 99 милиoнa лeвa.

Софтуерната компания "Сирма Груп" увеличава капитала си до 99 милиона лева с нови акции

Софтуерната компания "Сирма Груп" увеличава капитала си до 99 милиона лева с нови акции

Дружеството ще емитира близо 40 милиона нови ценни книжа

"Сирма Груп Холдинг" АД е холдингова компания с над 25 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. В групата работят над 300 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента.

Дружеството си постави за цел да генерира приходи в размер на 120 млн. евро през 2022 г., като прогнозира портфейлите "Търговия" и "Здравеопазване" да нарастват с близо 100% годишно.

Упълномощеният инвестиционен посредник и мениджър обслужващ увеличението на капитала е "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД. Акции на "Сирма Груп Холдинг" се предлагат на Българска Фондова Борса от 2015 г., когато успешно бе реализирано първото публично предлаганe.