Централната банка на Русия взе решение да намали основната лихва с а 0,5 процентни пункта (п.п.), до 10 процента.

„Съветът на директорите на Банка Русия на 16 септември 2016 г. взе решение да намали ключовата лихвена ставка до 10 процента годишно., отчитайки забавянето на инфлацията и в съответствие с прогнозите и намаляването на инфлационните очаквания при запазването на неустойчивата икономическа активност. Заедно с това, за укрепване на тенденцията към устойчиво понижение на инфлацията, по оценка на Банка Русия, е необходимо поддържането на постигнатото ниво на основната лихва до края на 2016 година с възможност за нейното понижаване през първо и второ тримесечие на 2017 година” се казва в съобщението на банката. 

Решението на паричния регулатор не бе изненада за икономистите и пазарите. Повечето от анализаторите, анкетирани от ТАСС, прогнозираха намаляване на ставката именно с на 0,5 процентни пункта. Експертите отбелязаха, че понижението ще спомогне за забавяне нивото на инфлацията и намаляването на волатилността на валутния пазар. 

Банката Русия не внесе корекции в своята базова прогноза по отношение на инфлацията и както преди разчита на снижение на ръста на индекса на потребителските цени до 5-6 на сто към края на годината. Предишната основна лихва на ниво 10,5% бе определена на юнското заседание на Централната банка.

Регулаторът аргументира умерено твърдата си монетарна политика стремежа да се постигне намаление да годишна инфлация до 4% към края на 2017 г. в условията на неопределеност на бюджетната политика.