В една от най-големите покупки на злато от централната банка от десетилетия насам, Унгария утрои златните си резерви, става ясно от блога на финансиста Питър Шиф. Националната банка на Унгария (Magyar Nemzeti Bank) купи 63 тона злато, увеличавайки своите златни резерви до 94,5 тона, което е рекорд за централноевропейската страна.

В изявление MNB нарече златото "ключов резервен актив".

"Тъй като не носи никакви кредитни рискове или рискове за контрагентите, златото укрепва доверието в дадена държава във всички икономически условия, което все още го прави един от най-важните резервни активи в света", посочват от централната банка на страната.

Причината за хода на институцията е растежът на правителствените дългове и инфлацията в световен мащаб.

Това не е първият път, когато Унгария прави голяма покупка на злато. Тя увеличи резервите 10 пъти през четвъртото тримесечие на 2018 г. По това време в изявление на банката се посочи, че увеличението на златните резерви има за цел да увеличи финансовата стабилност и да засили доверието на пазара.

"В съответствие с историческата роля на златото, то остава един от най-безопасните инструменти в света, който дори при нормални пазарни условия демонстрира стабилност", изтъкнаха от институцията.

По това време банката подчерта, че целите за финансова стабилност са причина за решението ѝ да купува злато и това не е просто краткосрочна инвестиция. Освен това централната банка репатрира (т.е. изтегли) резервите си от Лондон, като те вече се съхраняват в самата страна.

"Ролята на златните резерви в националната и икономическата стратегия се оценява все по-високо, докато както притежаването, така и увеличаването на благородните метали в цялата страна изглеждат решаваща международна тенденция", изтъкват от финансовата институция.