Прогнозата за реалния растеж на икономиката на България през 2023 година се повишава с 0,8 процентни пункта до 1,3%, в резултат на по-слабо от предвижданото преди три месеца забавяне на износа и малко по-ниска инфлация. Това пише в последния доклад на икономистите на УниКредит Булбанк, съобщиха от банката.

По-бавното от очакваното през септември пренасяне на увеличената цена на кредита в еврозоната към българското стопанство също е сред причините за повишената прогноза за растеж през 2023 година.

Запазването на щедрата схема за подкрепа на фирмите потребители на електрическа енергия се очаква да има положителен ефект върху плановете на бизнеса за наемане на персонал, като така ще подкрепи доходите и растежа на икономиката в краткосрочен план.

За 2024 година, икономистите на банката прогнозират реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 3,3%. В основата на това ще бъде отслабването на инфлацията, края на периода на влошаването на условията за търговия, както и известно редуциране на глобалните лихви, спрямо нивата, които се очаква да бъдат достигнати в развитите икономики през предходната - 2023 година.

Непосредствената перспектива пред икономиката в следващите няколко месеца в страната обаече остава неблагоприятна. Икономистите на банката очакват високата инфлация да натежи върху търсенето, като намали растежа и тласне икономиката в плитка и краткотрайна рецесия през тази зима.

В България се наблюдава по-слабо влошаване на условията за търговия в сравнение с повечето страни от Европейския съюз, тъй като суровините и стоките за междинно потребление с ниска степен на преработка доминират структурата на износа.

Резултатът е по-слабо влошаване на търговския дефицит на страната, отколкото този на повечето страни от ЕС. Тази тенденция ще остане важен фактор, подкрепящ растежа на българската икономика и през 2023 г.

Бавното пренасяне на по-високите лихви в еврозоната към българската икономика, също ще действа като фактор, смекчаващ забавянето на икономиката през зимата.

Лихвените проценти по деноминираните в левове заеми за фирми и домакинства се покачват много бавно въпреки рязкото повишение на основната лихва на ЕЦБ през миналата година. Бавното пренасяне на по-високите лихви в еврозоната към деноминираните в левове кредити в страната ще предотврати по-рязко свиване на растежа през зимата на 2023 година.

Стигат ли парите на държавата и ще растат ли още лихвите по кредитите

Стигат ли парите на държавата и ще растат ли още лихвите по кредитите

Гост в студиото на Money.bg е главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов