Разходи за информационни технологии в света през миналата година възлизат на 2,46 трилиона долара.  В близките години те ще нарастват, за да достигнат 2,8 трлн. долара през 2019 г., отбелязва  анализ на IDC. 

Най-големи са ИТ разходите в Северна Америка. Още през 2017 г. сумарните разходи в САЩ и Канада ще превишат 1 трлн. долара.

На второ място е регионът EMEA, включващ Европа, Близкия изток и Африка. Трети е Азиатско-Тихоокеанският регион, пише TechNews.bg.

В същото време Латинска Америка се оказва регионът с най-бърз ръст на разходите за ИТ. Там се очаква ръст от 4,3% годишно, в сравнение с 3,8% в Северна Америка и 3,3% за ЕМЕА и Азиатско-тихоокеанския регион, сочат данните от проучването на IDC. 

Все повече за ИТ харчат компаниите, работещи в сферата на производството, банките и телекомуникациите – на всеки от тези сегменти се падат по около 8% от световните ИТ разходи. 

Друг интересен извод от проучването на IDC е, че над 40% от ИТ разходите се падат на големите предприятия – с брой служители над 1000. Най-бързо растящият сегмент по ИТ разходи е здравеопазването.