Всеки десети потребител на правителствения портал за електронни услуги е подал реално заявление, отчете заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов на откриването на 11-та национална конференция по електронно управлени, съобщиха от ведомството.

От тестовия старт на платформата на 1 март досега, броят на отворените заявления за ползване на административни услуги е над 1200, а реално подадени са 130. Най-търсени от пилотните услуги са общинските - удостоверения за настоящ и постоянен адрес, а реално най-ползвани са справките за социално и здравно осигуряване.

Необходимо е повишаване на доверието в е-услугите - факт е, че за тестовия период не е имало сривове на системата, посочи заместник-министърът. Нито един от елементите й обаче не е завършен за реална експлоатация. Тук МТИТС е изправено пред предизвикателството за броени месеци да координира наваксването на изоставане от порядъка на повече от година. В същото време, това е важно за отпушване на процесите в областта на електронното управление като цяло.

Той очерта като следващи стъпки на МТИТС приемането на Стратегия и Пътна карта за електронно управление, създаване на Съвет на ИТ директорите от администрациите, стартиране на публично-частно партньорство, постоянна публичност на действията на ведомството.

Областните и общинските администрации, които вече са разработили или са в процес на възлагане на проекти за цифрови усулги също трябва да поемат своята отговорност за по-голяма прозрачност. Първан Русинов посъветва представителите на местните власти да сертифицират задължително заданията и системите и да не не позволяват проекти да се пишат и упавляват от некомпетентни хора.

Възложителите трябва да осигуряват максимална публичност при планиране на поръчки, конкуренция при кандидатствне, както и да засилят контрола във фазата на изпълнението.