Френската компания "Акуо", работеща в сектора на производството и разработването на проекти свързани с възобновяема енергия, обяви, че успешно е осигурила рефинансиране за проектен портфейл с пет водноелектрически централи (ВЕЦ) в България с мощност от 15,5 мегавата.

Сделката идва след придобиването през март 2021 г. на "Пи Ви Би Пауър България", дружеството, което управлява тези пет централи. Те са действащи от 2010-2013 г. и са разположени на река Искър близо до гр. Своге.

Придобиването стана възможно с помощта на мостово финансиране от Eiffel Energy Transition Fund. А банковото рефинансиране беше поето от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и УниКредит Булбанк, съобщават от двете банки.

"Акуо" са партньор и на френското дружество за управление на инвестиции Rgreen Invest чрез неговия фонд Infragreen IV, като по този начин последните стават съакционер заедно с "Акуо" по отношение на посочените активи, с 49% участие.

Рефинансирането от ЕБВР и УниКредит Булбанк дава възможност на "Акуо" да освободи финансови ресурси, които ще бъдат използвани за разработване на други проекти свързани с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) "на зелено" в страните, в които ЕБВР извършва дейност.

Копанията "Акуо" е с централен офис в Париж, има общо над 350 служители и присъства в повече от 15 държави в света.

Сърбия инвестира до €700 милиона в нова ВЕЦ

Сърбия инвестира до €700 милиона в нова ВЕЦ

Тя трябва да заработи до 2025-а година