През ноември 2022 г. световните централни банки са закупили 49,7 тона злато за да увеличат валутните си резерви, според предварителните данни на Световния съвет по златото (WGC).

Най-големият купувач беше Китай, който увеличи запасите с 32 тона. Освен това досега Китайската народна банка не отчиташе промяна в обема на златото в резервите си в продължение на три години, а през декември, според Държавната администрация за чуждестранна валута (SAFE), купи още 0,97 милиона унции, т.е. , около 30 тона.

Турция е добавила 19,3 тона злато към резервите си през ноември, което я прави най-големият официален купувач през 2022 г. (122,8 тона за 11 месеца). Централната банка на Киргизстан е купила 3,3 тона от скъпоценният метал.

Основните продавачи на злато през ноември са били Казахстан (3,7 тона) и Узбекистан (1,6 тона).

WGC изчислява месечните обеми на покупките на злато от централните банки въз основа на данни от Международния валутен фонд и на тримесечие, основно въз основа на оценки на Metals Focus, като числата се различават значително.

По-рано WGC оцени общите покупки през първите три тримесечия на годината на 673 тона, което е повече от годишните данни за много години (последния път беше повече от това количество е през 1967 г.). В същото време по месеци общо през януари-септември се оказва 2-3 пъти по-малко. WGC обяснява това със значителни обеми покупки, които не се отчитат официално, пише finmarket.ru/.