Държавите членки на Европейския съюз постигнаха споразумение днес как да намалят потреблението си на газ с 15% и да намалят зависимостта си от руските доставки, докато Европа се подготвя за трудна зима на несигурни доставки от Русия.

В опит да повишат сигурността на енергийните доставки на ЕС, държавите членки постигнаха политическо споразумение за доброволно намаляване на търсенето на природен газ с 15% тази зима, се казва в прессъобщение на Съвета на ЕС.

Регламентът на Съвета също така предвижда възможност за задействане на "Предупреждение на Съюза" относно сигурността на доставките, в който случай намаляването на търсенето на газ ще стане задължително, съобщи БНР.

Целта на намаляването на търсенето на газ е да се направят икономии преди зимата, за да се подготвят страните за евентуални прекъсвания на доставките на газ от Русия.

Държавите членки на ЕС се съгласиха да намалят търсенето на газ между 1-ви август 2022 г. и 31-ви март 2023 г. с 15%, в сравнение със средното си потребление за същия период през последните пет години, с мерки по техен избор.

Като има предвид, че всички държави от ЕС ще положат всички усилия, за да изпълнят намаленията, Съветът посочи някои изключения и възможности за искане на дерогация от задължителната цел за намаление, за да се отразят специфичните ситуации на държавите членки и да се гарантира, че намаленията на газа са ефективни в повишаване на сигурността на доставките в ЕС.

Съветът се съгласи, че държавите членки, които не са взаимосвързани с газовите мрежи на други държави членки, са освободени от задължителните намаления на газа, тъй като не биха могли да освободят значителни количества газ от тръбопроводи в полза на други държави членки.

Държавите членки, чиито електрически мрежи не са синхронизирани с европейската електроенергийна система и са силно зависими от газ за производство на електроенергия, също са освободени, за да се избегне рискът от криза в доставките на електроенергия.

Държавите членки могат да поискат дерогация, за да адаптират задълженията си за намаляване на търсенето, ако имат ограничени междусистемни връзки с други държави членки и могат да докажат, че техните капацитети за износ през междусистемни връзки или вътрешната им инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) се използват за пренасочване на газ към други държави членки в най-голяма степен.

Държавите членки могат също така да поискат дерогация: ако са надхвърлили целите си за запълване на газохранилищата си, ако са силно зависими от газа като суровина за критични индустрии или ако тяхното потребление на газ се е увеличило с най-малко 8% през последната година в сравнение със средното от последните 5 години.

Държавите членки се споразумяха да засилят ролята на Съвета при задействането на "Предупреждение на Съюза". Предупреждението може да бъде активирано с решение на Съвета по предложение на Комисията. Тя представя предложение за задействане на "Предупреждение на Съюза", в случай на значителен риск от сериозен недостиг на газ или изключително високо търсене на газ, или ако пет или повече държави членки, които са обявили предупреждение на национално ниво, поискат от Комисията да го направи.

Когато избират мерки за намаляване на търсенето, държавите членки се съгласиха, че трябва да дадат приоритет на мерки, които не засягат защитени клиенти като домакинства и основни услуги за функционирането на обществото (критични обекти, здравеопазване и отбрана).

Възможните мерки включват намаляване на потреблението на газ в електроенергийния сектор, мерки за насърчаване на смяна на горива в промишлеността, национални кампании за повишаване на осведомеността, целеви задължения за намаляване на отоплението и охлаждането и пазарни мерки, като например търгове между компании.

Държавите членки ще трябва да актуализират своите национални планове за извънредни ситуации, с мерките за намаляване на търсенето на газ, които планират да предприемат, и редовно ще докладват на Комисията за напредъка на своите планове.

Посоченото споразумение е изключителна и извънредна мярка, предвидена за ограничено време. Следователно тя ще се прилага за една година и ЕК ще извърши преглед до май 2023 г., за да обмисли удължаването ѝ в светлината на общата ситуация с доставките на природен газ в ЕС.