По предварителни данни на Националния статистически институт износът на България за ЕС през 2015 г. се увеличава със 7.9% спрямо 2014 г. и е в размер на 29.1 млрд. лева. 

Основни наши търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите   членки на Общността. 

Вносът на България от ЕС през м.г. се увеличава с 5.5% спрямо 2014 г. и е на стойност 33.2 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и  Испания. 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2015 г. е отрицателно и е на стойност 4 174.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 952.7 млн. лева. 

През първия месец на 2016 г. са изнесени стоки общо на стойност 3.424 млрд. лв. и спрямо съответния месец на предходната година износът се увеличава с 1.0%. В  страната са внесени стоки общо на стойност 3.464 млрд. лв., или с 8.3% по-малко спрямо същия месец на 2015 година. 

Износът на България за трети страни през  януари се увеличава с 6.3% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 1.164 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, бившата югославска република Македония, Сърбия, САЩ и Руската федерация, които формират 56.1% от износа за трети страни. 

Вносът на България от трети страни през януари 2016 г. намалява със 17.8%. спрямо същия месец на 2015 г. и е на стойност 1.203 млрд. лeвa. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.