Интернет гигантите настъпват отдавна и на пазара на търговията на дребно, а в Западна Европа и Съединените американски щати търговците и моловете вече започват да усещат намален брой клиенти и продажби. Какво обаче е положението в Централна и Източна Европа?

Според проучване на Colliers International засега електронната търговия няма да измести физическите магазини в региона. Оттам прогнозират в краткосрочен план потенциал за съвместно съществуване и стабилно увеличение на продажбите до €71,5 милиарда към 2022 г. или общ годишен ръст от 4,9 процента. "Това създава достатъчно възможности за благоприятно развитие на разнообразни концепции", смятат от Colliers.

Консервативната прогноза за търговските резултати на електронната търговия в ЦИЕ-6 е за нарастване от 8,8% на година, започвайки от 13,1 млрд. евро и достигайки до 20 млрд. евро в края на периода.

Търсенето на продукти онлайн, според изчисленията на Colliers, ще генерира необходимост от 198 000 кв.м. логистични и складови площи на годишна база в ЦИЕ през периода 2018-22 г., ако допуснем, че наличният капацитет бъде напълно усвоен.

Търсенето на логистични и дистрибуционни площи от страна на традиционната търговия ще бъде в размер на 865 000 кв.м. на година, поради нарастващите продажби.

Кралят на ритейла, който печели по £449 041 на ден

Кралят на ритейла, който печели по £449 041 на ден

Докато другите затварят обекти, T.J. Morris иска да удвои своите

"Новата концепция - откриване на шоуруми, може да подпомогне стратегията за оцеляване на традиционната търговия. Въпреки че не очакваме скок на наемните нива на търговски обекти в ЦИЕ-6, поради влиянието на електронната търговия, този сегмент на недвижимите имоти не изглежда пренаситен с площи към настоящия момент", казват оттам.

Общо приходите от тази форма на търговия в ЦИЕ-6 при консервативния сценарий ще нарастват с 9% на година до 2022 г. Към 2022 г. общият им размер ще бъде минимум 20 млрд. евро, което представлява над 6,9 млрд. евро увеличение.

Общият размер от 1.063 млн. кв.м. на необходимите търговски площи при консервативния сценарий - 9% експанзия на електронната търговия при 4.9% ръст на продажбите от всички канали на търговия, предполага наличност от 3.3% логистични площи в ЦИЕ-6. Това са 62% от площите в строеж през второто тримесечие на 2018 г. и 87% от усвоените площи през последните 4 тримесечия.

При амбициозния сценарий - ръст на продажбите от 13.2% средно в ЦИЕ-6, допълнителните площи ще възлизат на 263,000 кв.м.