Държавата ще заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Това обявиха от Министерството на образованието и науката (МОН). На сайта на ведомството е публикуван регистър на специалностите, за които държавата ще осигурява заплащането.

Държавата заплаща изцяло или частично таксите за обучение на студенти от 96 различни специалности, ако имат сключен договор с конкретна фирма за стаж и работа след завършване.

Сред специалностите, за които държавата осигурява финансова подкрепа са Астрофизика, Инженерна физика, Железопътна техника, Машинно инженерство, Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето, Химично инженерство, Биотехнологии, Електроника, Компютърни системи и технологии, специалности в направления като медицина, включително ветеринарна, здравни грижи, животновъдство и много други.

Кои университети и специалности у нас носят най-висока заплата след завършване?

Кои университети и специалности у нас носят най-висока заплата след завършване?

Тазгодишната класация отчита ръст на бъдещите лекари и педагози, а икономистите намаляват

Студентите имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.

Регистърът дава възможност за двупосочна връзка между студентите и бизнеса. Обучаващите се по-лесно ще намират място за професионалната си реализация, а фирмите - необходими специалисти за дейността си, съобщават от ведомството.

Списъкът на специалностите се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Списъкът се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката.

Министерският съвет ежегодно утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа. През настоящата академична година са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти.