Студентите, завършили "Информатика и компютърни науки" в Софийски университет "Св. Климент Охридски", продължават да се реализират на пазара на труда с най-високи заплати, показва тазгодишното издание на Рейтинговата система на университетите в България. Според класацията облагаемият им доход възлиза на 4 930 лв., или с 403 лв. повече спрямо миналата година.

Диплома по същата специалност, но от Нов български университет, носи 3 977 лв. среден облагаем доход. На трета позиция е "Администрация и управление" в Американски университет в България - Благоевград с 3 880 лв.

Изчислението е направено според средния месечен облагаем доход през предходните пет години. Нарастване има и при средния осигурителен доход. През 2021 г. той е 1520 лв. спрямо 1373 лв. през миналата година и 867 лв. през 2014 г.

Най-голямо е увеличението в професионалните направления, които подготвят кадри за здравеопазването и образованието. Средният осигурителен доход при завършилите "Медицина" за последната година е скочил с 35%, при "Здравни грижи" - с 30%, а при завършилите педагогически и образователни професионални направления - между 17% и 20%.

Професионалните направления с най-високи средни доходи сред завършилите са "Информатика и компютърни науки", "Математика", "Комуникационна и компютърна техника", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия" "Обществено здраве", "Медицина", "Електроника, електротехника и автоматика" и "Военно дело".

Петте направления, които носят най-висок доход:

Висше училище/Професионално направление Стойност
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Информатика и компютърни науки 4930
Нов български университет - София, Информатика и компютърни науки 3977
Американски университет в България - Благоевград, Администрация и управление 3880
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Математика 3431
Технически университет - София, Комуникационна и компютърна техника 3430
Американски университет в България - Благоевград, Информатика и компютърни науки 3248

И петте, които носят най-нисък:

Висше училище/Професионално направление Стойност
Русенски университет "Ангел Кънчев", Биотехнологии 921
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Музикално и танцово изкуство 907
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Изобразително изкуство 902
Медицински университет - Пловдив, Стоматология 872
Театрален колеж "Любен Гройс" - София, Театрално и филмово изкуство 817

Повече студенти: Ръст на бъдещите педагози и лекари, спад на икономистите

С над 4 000 са се увеличили студентите в българските университети през академичната 2020/2021 г. Общият им брой е достигнал 202 605, сочат данните.Най-голямото висше училище остава Софийският университет "Св. Климент Охридски". В него учат 22 250 бъдещи висшисти. На второ и трето място са Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" и УНСС, съответно с 16 580 и 14 600 студенти. Дванадесет университета в страната имат под 1000 възпитаници. 13% от студентите са в частни висши училища, като най-често следват в специалности от направленията "Театрално и филмово изкуство" и "Теория на изкуствата".

Най-масовото професионално направление все още е "Икономика". Изучават го 29 321 души. В последните години обаче броят им намаля значително заради последователните усилия на държавата да регулира търсенето на образование и предлагането на работни места на пазара на труда. На второ място по брой обучаващи се е "Педагогика" с 16 719 бъдещи абсолвенти, а на трето е "Медицина" с 13 186. За първи път от трите най-масови направления изпада "Администрация и управление", което се изучава от 13 137 студенти.

През миналата академична година най-много е скочил броят на първокурсниците в "Педагогика на обучението по..." - с 24%, и в "Педагогика" - с 9%. Бъдещите лекари също са се увеличили - с 6%. В същото време студентите в направление "Обществено здраве" са намалели с 11%, а изучаващите "Туризъм" - с 10%.

Увеличение на безработицата

Класацията отчита ръст на безработицата при завършилите наскоро — почти 3,5 процента, при 2,8 процента миналата година. Най-висок е делът им при завършилите направление туризъм.

Почти сигурна реализация след университета гарантира най-вече направление "Медицина" в Медицински университет - Пловдив — едва 0,08 процента от завършилите са безработни. Общо пет от десетте първи позиции са свързани със здравеопазването. Без изненада, начело на класацията са и военните специалности и "Информатика и компютърни науки" в Американския университет. В класацията, на трета позиция, влиза и "Архитектура, строителство и геодезия" в Академия на Министерство на вътрешните работи.

В дъното ѝ са "Спорт" в Югозападен университет "Неофит Рилски" с 9,7 процента, "Философия" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и "Физически науки" в ЮЗУ.

През годините се очерта тенденция дипломираните експерти в туризма трудно да намират реализация по специалността и често да остават без работа. Новото издание на Рейтинговата система показва, че най-голямата безработица е именно при завършилите "Туризъм" - 5,9%. Всеки пети (21%) от тях не е намерил приложение на придобитото висше образование. Безработицата е най-ниска сред завършилите "Медицина", "Фармация", "Стоматология" и "Военно дело" - под 1%.

През първите пет години след дипломирането си 53% от висшистите в страната са работили на позиции, изискващи висше образование. През 2014 г. делът им е бил 46 на сто.

В стандартизираните класации за 2021 г. Софийският университет е първи в 23 от общо 30 професионални направления, по които предлага обучение. Техническият университет-София има шест първи места от общо 11 направления, в които подготвя студенти. Медицинският университет-София е първи в четири направления, ХТМУ - в три. Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет имат по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една класация. В осем професионални направления класациите се оглавяват от университети извън столицата, а в три професионални направления - от частни висши училища.