Изпълнителният директор на Дженерали Застраховане АД Юри Копач е новият председател на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Той поема позицията от Константин Велев, изпълнителен директор на ЗАД Армеец, след негови два поредни мандата. Досега Юри Копач беше зам.-председател на УС на АБЗ.

"Приемам позицията със съзнание за високата отговорност, която аз и колегите от управителния съвет поемаме пред нашите членове. През годините асоциацията се превърна в онова обединително звено, чрез което се формират стратегическите приоритети, общите политики, а и репутацията на сектора. Наша е отговорността да развиваме и надграждаме постигнатото, за да може, с общи усилия, да допринесем за разгръщане на потенциала на застрахователния сектор", заяви Юри Копач.

Константин Велев поздрави новия председател на Управителния съвет с думите: "Не би могло да има по-подходящ избор за председател на АБЗ от Юри Копач, не само заради високия му професионализъм и дългогодишен опит, но и заради истинската му ангажираност с общите за сектора цели и с дейността на асоциацията."

Константин Велев е преизбран за председател на Асоциацията на българските застрахователи

Константин Велев е преизбран за председател на Асоциацията на българските застрахователи

Изборът на Велев за втори мандат беше направен единодушно

В състава на новия Управителния съвет влизат още: Дженерали застраховане, представлявано от Юри Копач; Булстрад Виена Иншурънс Груп, представлявано от Пламен Шинов; Евроинс Иншурънс Груп, представлявано от Кирил Бошов; Алианц България Живот, представлявано от Веселин Ангелов; Уника живот, представлявано от Ивана Димова; Граве, представлявано от Габриела Генова; и Румен Ерусалимов, зам.-ректор на СА "Димитър А. Ценов" - Свищов.

Юри Копач започва професионална кариера през 1980 - 1990 г. в ОСНП и АПК "Крайморие" като заема длъжноста управител на лагери и управител на къмпинг и специалист "Търговска дейност"; от 1990 до 1995 г. работи в Община Бургас като специалист, главен специалист и Заместник кмет "Имущество и финанси"; от 1996 до 1997 г. е Началник областен център по цените към Министерски съвет. От 1997 г. до 2002 г. продължава своето професионално развитие в "ДЗИ" работи последователно като управител на ДЗИ, клон Бургас, ръководител сектор в Дирекция "ОМПА" в Централно управление на дружеството, директор "Автомобилно застраховане", управител на клон София и член на Съвета на директорите. Бил е Член на Съвета на директорите на Свободна безмитна зона Бургас, Член на Ръководството на Съюза на културните дейци - секция Бургас, Вицепрезидент на ОФК "Черноморец". От ноември 2002 г. е директор "Автомобилно застраховане в ЗАД "ВИКТОРИЯ" и член на Управителния Съвет. От 2010 г. е член на Управителния съвет на българския Гаранционен фонд. През 2012 г. Юри Копач става заместник изпълнителен директор на ЗАД "ВИКТОРИЯ". От 21-и март 2015 г. Юри Копач е вписан в Търговския регистър и изпълнява длъжностите на Член на УС и Изпълнителен директор Дженерали Застраховане АД. От 2016 г. насам той изпълнява длъжността заместник-председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските застрахователи.

Най-големите застрахователи у нас: Кои са лидерите при "Гражданска отговорност" и "Каско"?

Най-големите застрахователи у нас: Кои са лидерите при "Гражданска отговорност" и "Каско"?

Една от българските компании продава повече полици навън, отколкото у нас

Юри Копач е завършил във ВИИ "Карл Маркс" (Университета за национално и световно стопонство) през 1990 г., специалност "Икономика и организация на труда". Има допълнителна квалификация придобита в Икономическия институт към Австрийската стопанска камара по "Фирмен мениджмънт" през 1998 г.