През кризисната 2020 година застрахователният пазар в България не само, че не се е свил, но дори и расте. Брутният премиен приход към края на годината в най-масовото общо застраховане възлиза на над 2 милиарда и 438 милиона лева според последните данни на Комисията за финансов надзор. Към същото време на предходната година общите приходи на застрахователите възлизат на над 2 милиарда и 411 милиона лева.

Най-големият застраховател и през миналата година е ЗК "Лев Инс" с общ пазарен дял от българския пазар от 13,55% и приходи от малко над 300 милиона лева. Дружеството има и бизнес извън страната, като продадените полици в чужбина са на стойност близо 6.2 милиона лева.

Вторият по големина застраховател у нас е "ЗД Евроинс", който обаче разчита на приходи предимно от чужбина. Те съставляват над 57% от общите премийни приходи на дружеството за 2020 година - малко над 170 милиона лева. Така, въпреки че разчита на над 298 милиона лева приходи и общ пазарен дял от 12.24%, "Евроинс" държи едва 5.76% от продажбите в България, което би му отредило 11-то място, ако се гледат само те.

Третият по големина застраховател у нас е ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, който няма приходи отвън и събира общо над 285 милиона лева от продажби на полици. Четвърти и пети са съответно ДЗИ - Общо застраховане ЕАД и ЗАД "Армеец" АД.

Застраховател Пазарен дял в България Пазарен дял общо
1 ЗК "ЛЕВ ИНС" АД 13,55% 12,57%
2 ЗД ЕВРОИНС АД 5,76% 12,24%
3 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 12,89% 11,72%
4 ДЗИ - Общо застраховане ЕАД 11,64% 10,58%
5 ЗАД "Армеец" АД 9,25% 8,41%
6 ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД 7,00% 8,21%
7 ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 8,21% 7,46%
8 Дженерали застраховане АД 7,69% 6,99%
9 ЗД "Бул Инс" АД 7,42% 6,74%
10 ЗАД "Алианц България" АД 7,15% 6,50%
ОБЩО 90,56% 91,42%

Лидерите в автомобилното застраховане

Интересно е обаче да бъдат погледнати лидерите по най-масовите видове застраховки у нас. Над 70% от сключените на пазара полици са за автомобили - под формата на "Гражданска отговорност" и "Каско".

Топ 5 при "Гражданска отговорност"

Застраховател Приходи от ГО
1 ЗК "ЛЕВ ИНС" АД 238 939 245
2 ЗД ЕВРОИНС АД 161 318 939
3 ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД 151 685 807
4 ЗД "Бул Инс" АД 132 784 965
5 ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 103 092 394
ОБЩО 787 821 350

Както се вижда, ключът към лидерството на местния застрахователен пазар е в доминация при най-масовата и същевременно задължителна застраховка - "Гражданска отговорност". Петте водещи дружества имат общи приходи от нея в размер на над 787 милиона лева, което им отрежда близо 73% пазарен дял. Любопитен факт е, че и петте дружества са с български произход.

Топ 5 при "Автокаско"

Застраховател Приходи от "Каско"
1 ЗАД "Армеец" АД 125 118 485
2 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 119 447 703
3 ДЗИ - Общо застраховане ЕАД 113 408 096
4 ЗАД "Алианц България" АД 85 738 873
5 Дженерали застраховане АД 55 707 199
ОБЩО 499 420 356

При каското лидерът отново е българско дружество - ЗАД "Армеец" АД, с приходи от на 125 милиона лева. Тук любопитният факт е, че останалите четири водещи дружества са с чуждестранен произход. Лидерите по този вид застраховка държат над 76% от пазара у нас.