Емисиите на CO₂ в България са намаляли с цели 7% през 2016 г. в сравнение с предходната година, показват актуалните данни на европейската статистическа служба Евростат. Само една друга държава в Европейския съюз е постигнала по-голям спад - Малта с 18.2%.

В рамите на съюза те са намаляли с 0.4%, сочат още данните.

Емисиите на въглероден диоксид са една от основните причини за глобалното затопляне и представляват 80% от всички парникови газове в ЕС. Държавите в съюза предприемат различни инициативи за намаляване на емисиите.

Делът на България представлява 1.4% от всички емисии, излъчени от държавите в Съюза.

Най-голямо увеличение има във Финландия - 8.5%, следвана от Кипър със 7%, Словения (5.8%) и Дания (5.7%). "Отличници" освен Малта и България са и Португалия с 5.7% спад, както и Великобритания, където емисиите са намаляли с 4.8%.