Руският фондов пазар е повлиян от конфликта в Украйна и последвалата "лавина" от финансови и икономически санкции. Макар че доскоро към Русия имаше (голям) интерес от чуждестранни инвеститори, особено към акциите на компании от енергийния сектор, вече не е така.

Поглед "отвън" към настоящото положение на руския фондов пазар дава анализът на италианския инвеститор и финансов анализатор Франческо Казарела, публикуван от финансовия портал Investing.com.

Наскоро Русия поднови търговията на своята фондова борса, но въведе редица ограничения, което се очакваше, за да предотврати евентуален срив. По-специално, търговията беше възобновена с 33 от най-ликвидните ценни книжа от индекса на Московската борса, а ограниченията (особено за нерезиденти) са както следва: късите продажби със заемни средства са забранени; дневният "таван" на движение е 15% (търговията се спира след достигането му); продажбата на акции беше забранена до 1 април.

Досега тези временни мерки успешно защитиха фондовия пазар от срив, но в бъдеще ситуацията може да се промени. Делът на руските ценни книжа в индекса MSCI ACWI IT е 0,38%, което го прави добър инструмент за "предпазливо" инвестиране в руски активи.

Освен това, когато говорим за руския фондов пазар, е важно да се разбере неговата секторна структура. Както веднага се забелязва, повече от половината от акциите са на компании от енергийния сектор, което е съвсем естествено. След енергетиката, се нареждат компании от финансовия сектор и металургията.

"Инвестирайки на руския фондов пазар, на този етап е важно да се знае, че не трябва да се фокусираме върху текущата ситуация, а върху дългосрочната перспектива на основните индустрии. Ето защо е необходимо да се оцени бъдещето на руската икономика за следващите 1 до 3 години. Отговорът на този въпрос е необходим, за да се разберат рисковете.

Дойде ли десетилетието на акциите с нулева доходност

Дойде ли десетилетието на акциите с нулева доходност

Пасивните инвеститори ще пострадат, какви са алтернативите

Фактът, че водещите руски ценни книжа днес се търгуват твърде евтино, говори за сериозните рискове, свързани с притежаването им", смята Франческо Казарела. Италианският инвеститор напомня и за колебанията в обменния курс на рублата, които трябва да бъдат коригирани за нерезиденти. Защото дори солидно увеличение на инвестиционния портфейл може да бъде "изядено" от девалвацията на рублата.

По този начин, в контекста на потенциални инвестиции в руски финансови активи, би трябвало да се имат предвид оценките на Националния институт за икономически и социални изследвания, според които брутният вътрешен продукт (БВП) на Руската федерация през 2022 г. няма да расте, а ще намалее с 1,5%. А през 2023 г., според прогнозата, икономиката на страната ще се свие с 2,5%.

"Така че, ако се обобщи, лично аз не планирам да инвестирам в руски ценни книжа скоро, тъй като настоящите "променливи" и последиците от проточващия се конфликт са наистина непредвидими", отбелязва инвеститорът. Според него, потенциалните добри възможности ще се появят едва след няколко години. Казарела добавя, че би трябвало да се започне с малки позиции, чиито дял в инвестиционния портфейл не надвишава 0,5%.

Италианският инвеститор същевременно подчертава, че посоченото от него е лично негово становище, което не представлява инвестиционен съвет за потенциални инвеститори, тъй като всяка инвестиция може да бъде оценена от различни гледни точки и по принцип носи риск.

Защо сривът на фондовия пазар може да е изгоден за инвестиции

Защо сривът на фондовия пазар може да е изгоден за инвестиции

Да се инвестира дългосрочно, с хоризонт от много години, съветват експерти