Периодът на намаление на цените на ценните книжа на фондовия пазар е един от най-благоприятните моменти за формиране на дългосрочен инвестиционен портфейл, коментират финансови експерти за РИА Новости.

"Падането на пазарите е също толкова естествен процес, колкото и растежът им. Периодите на спад на цените е (почти) идеалното време за формиране на дългосрочен инвестиционен портфейл. В такива моменти - както например по време на разпродажба в магазини - можете да закупите добри активи на намалени цени", казва експертът от Научно-изследователския финансов институт към Министерството на финансите на Руската федерация Надежда Грошева.

Многобройните "новодошли" инвеститори, които са навлезли на фондовия пазара съвсем наскоро, в периода на посткризисен растеж, получиха първия си опит за справяне със сериозни колебания в цените и може би първият опит със сериозни загуби, отбелязва нейният колега Максим Кваша. "Но ние винаги предупреждаваме, че фондовият пазар навсякъде по света може да бъде нестабилен, падането му, както и растежът му, са напълно нормално явление", подчертава той.

Затова експертите съветват да не се планират инвестиции в акции за година-две, а да се инвестира дългосрочно, с хоризонт от много години, или дори десетилетия.

Експертите посочват правилата, които ще помогнат на начинаещия инвеститор самостоятелно да изгради инвестиционния си портфейл.

Първо, следва да се определи приемливото ниво на риск за вашите инвестиции и въз основа на това, да вземете решение за подходящия тип портфейл. Консервативният портфейл включва закупуване на дългови ценни книжа и свръхсигурни активи, той е предназначен просто за спестяване на пари - например, ако инвеститор спестява за апартамент, за кола, или заделя средства за времето след пенсиониране.

Умерено консервативният портфейл (когато инвеститорът е склонен на известен риск) включва по-разнообразни активи. Такъв инвестиционен портфейл може да претърпи някои загуби в краткосрочен план, но пък може да покаже (доста) добър растеж при хоризонт от 20-30 години.

А когато голям дял от портфейла е формиран от рискови ценни книжа - акции на бързо развиващи се компании или облигации с нисък рейтинг - те го правят "агресивен". Собственикът на такъв тип инвестиционен портфейл може да получи висок доход за сравнително кратко време, но също така рискува да загуби (всички) средства.

Акции на 5 световни компании с потенциал за растеж над 15% през 2022 година

Акции на 5 световни компании с потенциал за растеж над 15% през 2022 година

Според експерт, Netflix ще удвои общия брой на абонатите си до 2030 година

"При избора на типа инвестиционен портфейл, ще ви помогне отговорът пред самия себе си на следните въпроси: имате ли финансова "възглавница" под формата на спестявания, която ще ви е достатъчна за разходите за няколко месеца, в случай че претърпите финансови загуби или останете без доходи; имате ли собствен недвижим имот, където да живеете."

Ако отговорите на въпросите с "не", тогава изборът е консервативен инвестиционен портфейл. И само с постепенно формиране на спестявания, които да ви подсигурят при непредвидени ситуации, можете да добавите по-агресивни финансови инструменти към портфейла си, съветват финансистите.

И при всички случаи обаче трябва да диверсифицирате финансовите си вложения и да не се ограничавате само до един инструмент, колкото и атрактивен и доходен да изглежда той, подчертават експертите.

Инвестиционните грешки, които богатите хора не допускат

Инвестиционните грешки, които богатите хора не допускат

Инвестирането само в публични компании не е добра стратегия