Европейската централна банка (ЕЦБ) ще запази размера на записания си капитал - 10,8 млрд. евро - след като Bank of England напусне Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Това се казва в специално прессъобщение на ЕЦБ разпространено днес. В него се посочва, че сегашният дял на Bank of England в записания капитал на ЕЦБ, който възлиза на 14,3%, ще бъде преразпределен между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната и останалите НЦБ извън еврозоната.

Bank of England напуска Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Тя има дял от 14,3% в записания капитал на ЕЦБ, като внесената част от него е 3,75% или 58 млн. евро. Тази сума ще бъде възстановена от ЕЦБ съгласно условията на Споразумението за оттегляне между Обединеното кралство и ЕС.

В резултат на всички тези действия, записаният капитал на ЕЦБ ще бъде преразпределен между останалите Национални централни банки (НЦБ) въз основа на актуализиран капиталов алгоритъм. Според съобщението на ЕЦБ теглата ще бъдат преизчислени въз основа на дела на всяка от държавите членки в общото население и брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз, след като Обединеното кралство го напусне.

НЦБ от еврозоната внасят 100% от дела си в записания капитал на ЕЦБ, а тези на държавите извън еврозоната внасят 3,75% от дела си. Тъй като делът на НЦБ от еврозоната ще се увеличи и ще бъде изплатен изцяло, това ще доведе до нарастване на внесения капитал на ЕЦБ от 7 659 млн. евро през 2020 г. до 8 880 млн. евро през 2022 година. Внесеният капитал на ЕЦБ ще остане непроменен в годината, в която Обединеното кралство напуска ЕС, тъй като останалите НЦБ ще покрият вноската на оттеглящата се Bank of England в размер на 58 млн. евро. След това Националните централни банки от еврозоната ще изплатят изцяло увеличения си дял в записания капитал на два годишни транша, първият от които е през 2021 година.

Най-голямо в номинално изражение - около 200 млн. евро ще е увеличението за Дойче Бундесбанк. В края на 2022-а нейното участие в капитала на ЕЦБ трябва да надхвърли 2.32 млрд. Евро.

България няма да бъде принудена да прави допълнителни вноски в капитала на ЕЦБ. Тя ще запази нивото на внесения капитал от 3 991 180 евро, при записан капитал от 106 431 470 евро.