В света през 2016 г. са изхвърлени 45 милиона тона електрически и електронни отпадъци. Съсипани са големи количества ценни метали като злато и мед. Това показаха нови данни, оповестени от Организацията на обединените нации.

Спадащите цени на електрониката, растящите доходи, и насърчаваното от бизнеса потребление са увеличили количеството електронни и електрически отпадъци с 8% спрямо регистрираните 41 милиона тона при последната оценка за 2014 година.

Като електрически и електронни отпадъци (ЕЕО) се дефинират уредите, които се захранват с електричество от мрежата или чрез батерия.

Теглото на електрическите и електронните отпадъци през 2016 г. е еквивалентно на около 4500 Айфелови кули, според съвместното проучване на Университета в Ню Йорк, Международния съюз по телекомуникации и Международната асоциация за твърди отпадъци.

Суровините в изхвърлените ЕЕО през 2016 г. струват около 55 милиарда евро. Те включват големи количества злато, сребро, мед, платина и паладий.

Само 8,9 милиона тона, според документните данни, са били събрани и рециклирани през 2016 г. Повечето отпадъци от този вид се озовават на депата, въпреки че в повечето случаи рециклирането би имало значителен икономически смисъл.

Очаква се обемът на електронните и електрическите отпадъци да достигне 52,2 милиона тона през 2021 г., се казва в проучването. Китай е най-големият източник на е-скрап с генерирани 7,2 милиона тона през 2016 година.

В доклада се казва, че много хора изхвърлят своите джаджи, само за да си купят по-модерен модел или защото ремонтът на всичко старо - от тостер до смартфон - е по-скъп от закупуването на нов уред. Принос за проблема има нарастващата "култура на еднократната употреба" - тенденцията да предпочитаме да изхвърлим нещо и да купим ново, вместо да поправим съществуващото.

Ниските проценти на събиране и рециклиране на ЕЕО са изненада, като се има предвид, че 67 държави, обхващащи две трети от населението на света, имат вече въведено законодателство за преработка на електронните и електрическите отпадъци, казват авторите на доклада.

Ако има една добра новина, тя е, че Европа отчита най-високите нива на събиране на ЕЕО - 35%, пише GreenTech.bg.