Oще до 2030-а година всички нови сгради в Европейския съюз трябва да бъдат въглеродно неутрални. Това включват част от промените в законодателството на ЕС. Всички нови обществени сгради в общността пък трябва да станат въглеродно неутрални до 2027-а, гласят още предложенията, цитирани от световните медии. Целта на промените е привеждането на правилата за енергийна ефективност на сградите към Зелената сделка на ЕС.

Това означава, че сградите трябва да потребяват малко енергия, да бъдат захранвани възможно най-много от възобновяеми източници, да не генерират въглеродни емисии от фосилни горива, а само такива, които потенциално биха произвели през целия си жизнен цикъл.

Предлагат се също нови минимални стандарти за енергийно представяне на сградите на ниво ЕС, които изискват най-неефективните в енергийно отношение 15% от наличните сгради във всяка страна членка да бъдат реновирани от клас G в нов сертификат до най-малко клас F в новия сертификат за енергийно представяне до 2027 г. за нежилищни сгради и до 2030 г. за жилищни сгради.

Сертификатите за енергийно представяне ще включват публична информация за потреблението на енергия и ще бъдат важни ориентири при решенията за инвестиции, покупка и наемане. Задължението да имат сертификат за енергийно представяне се разширява и към сгради, които преминават през голям ремонт, сгради с подновен наемен договор и всички обществени сгради.

Сгради или жилища, които са предлагани за продажба или наем, също трябва да разполагат със сертификата, а енергийният им клас трябва да бъде указан във всички обяви. До 2025 г. всички сертификати трябва да се основават на хармонизирана скала от А до G.

Националните планове на страните членки за реновиране на сградите ще бъдат напълно интегрирани към националните планове за енергия и климат, което ще осигури възможности за сравняване и следене на напредъка и ще създаде директна връзка с мобилизирането на финансиране и задействането на необходимите реформи и инвестиции.

ЕК призовава страните членки да включат реновирането в правилата си за публично и частно финансиране и да създадат подходящите инструменти, особено за семейства с ниски доходи.