Една от позитивните новини за жителите на САЩ през последните седмици беше, че индексът на поскъпването на наемите е спаднал до под 2%. Това е най-ниската му стойност за последните малко над десет години, посочват от Zero Hedge.

Сега обаче потребителите, които искат да са закупят ново жилище в страната, получават студен душ. Причината е, че най-големият наемодател в страната - Invitation Homes увеличи наемите с 11%. Вторият в отрасъла - Homes 4 Rent, който управлява 54 хил. имота, ги покачи със сходен темп.

Към това сега се добавя и мрачна прогноза на Goldman Sachs. Според инвестиционната банка гигант, инфлационният натиск ще продължи да се наблюдава. Сред причините за това е скокът на заплатите. Той се дължи на факта, че вече много американци предпочитат да си стоят вкъщи и да не правят нищо, защото получават повече помощи като безработни, отколкото като работещи. Друга тенденция на имотния пазар в страната е значителното свиване на предлагането.

Брокери отчичат паническо купуване на имоти на фона на растящите цени на жилищата по света

Брокери отчичат паническо купуване на имоти на фона на растящите цени на жилищата по света

Лихвите по кредитите остават на ниски нива, чуждестранните инвеститори ще дадат още по-голям тласък на имотните пазарите

"Националният дефицит на имоти ще доведе до значително повишаване на цените им през следващите няколко години", отбелязват в бележка от инвестиционната банка. Този темп на покачване ще е от между 5 и 15% годишно, в зависимост от конкретния град. Това е по-висок растеж, отколкото се наблюдаваше даже и по време на имотния балон от средата на миналото десетилетие.

От Goldman Sachs изтъкват още, че цените на имотите са основен двигател и на кривата на Филипс - предполагаема концепция в икономиката, според която съществува обратнопропорционална зависимост между инфлацията и заетостта. От това те заключават, че ще е трудно индексът на потребителските цени да се движи в границите, определени от Федералния резерв, без това да окаже допълнителен натиск върху цените на имотите.