Статистиката на БНБ показва, че през октомври средните лихви по повечето групи нови депозити (тези сключени през текущия месец) се е повишил. За бизнеса това увеличение е с 0.03 процентни пункта за левовете и 0.07 процентни пункта за депозитите в евро.

Въпросното увеличение обаче не може да компенсира спада от предните месеци и въпреки него средните лихви по новите левови депозити на фирмите остават отрицателни - минус 0.05 процента. Средната лихва по новите депозити на фирмите в евро обаче е положителна и е 0.05% годишно.

Повишават се и средните лихви по сключените през октомври нови депозити на домакинствата - незначително за левовете и с 0.02 процентни пункта за тези в евро. Така в края на месеца средния размер на годишната лихва по левовите депозити е 0.11%, а по евровите - 0.12 процента.

При кредитите движението на лихвите е противоречиво. За новите заеми за фирми до 1млн. евро през октомври има ръст на лихвите с 0.21 процентни пункта за левовите кредити, като средната годишна лихва по тях е 3.42 процента. За същата група заеми, но отпуснати в евро, през октомври лихвата се понижава с 0.25 процентни пункта до средно 2.62% годишно.

За новите бизнес кредити над 1 млн. евро положението е подобно но с обратен знак. При левовите заеми от тази група през октомври има понижаване на месечната лихва с 0.14 процентни пункта до средно 2.34%, а по тези в евро има повишение с 0.17 процентни пункта, като средния размер на годишната лихва по тях отново е 2.34 процента.

Лихвата по новите левови потребителски заеми през октомври е намаляла с 0.08 процентни пункта до средно 7.79%, а по тези в евро месечния спад е с 0.11 процентни пункта до средно 3.55% годишно.

При новите жилищни кредити ситуацията е малко по-шарена. За левовите заеми средната лихва през октомври леко намалява - с 0.01 процентни пункта, до средно 2.86% годишно. При жилищните кредити в евро през октомври има увеличение на средния размер на лихвите с о.24 процентни пункта, като годишният им размер е 3.59 процента.