В по-студените месеци нарастващият брой на вятърните електроцентрали в Европа могат да произвеждат толкова енергия, че да захранват континента с чиста енергия. А какво, ако се използват всички останали потенциални свободни места и там бъдат инсталирани турбини?

Изследователи от Съсекския университет и от датския университет Орхус изчисляват, че при този сценарий, колкото и малко вероятен да е той, Европа ще може да генерира толкова електроенергия, че да захрани целия свят.

От Световния икономически форум посочват в своя публикация, че според това изследване Старият континент би могъл да произвежда 100 пъти повече ток от енергията на вятъра, отколкото в момента.

Изчисленията на изследователите показват, че 46% от сушата в Европа е подходяща за инсталирането на вятърни турбини, като от тази сметка са изключени градските зони, местата, където има разположени военни зони и други подобни.

В документа се посочва още, че теоретично още над 11 милиона допълнителни турбини могат да бъдат поставени на площ от близо 5 милиона квадратни километра на европейска територия.

При подобни условия изчисленията показват, че до 2050 година Европа ще може да осигурява достатъчно електроенергия, за да захранва цялата планета.