За да станеш не просто богат, но да се превърнеш в милионер е необходимо да знаеш какво да правиш с парите си. На това мнение е авторът Томъс Корли, който в продължение на четири години интервюира 233 супербогаташи.

Той анализира разговорите си с тях в продължение на още 18 месеца и обобщава информацията в изследването Rich Habits Study. Корли стига до извода, че има три основни начина за изграждане на състояние. Авторът разделя тези типове хора в групи - "спестовници", "виртуози" и "мечтатели".

Корли разказва пред Business Insider кое е характерното за всеки един тип от тях:

Спестовникът

По-малко от 22% от богатите хора, включени в изследването, попадат в тази категория. Те нямат никакви дългове, а пасивният доход, генериран от техните инвестирани спестявания е достатъчен, за да покрива разходите им за живот.

Характерното при тези хора е, че те имат по-нисък стандарт на живот от включените в другите две категории, а в същото време имат скромен доход в сравнение с тях. Той обаче им е достатъчен, за да покрива нуждите им и те да спестяват по 20% от парите си.

На спестовниците им отнема около 32 години, за да натрупат средно състояние от 3,4 милиона долара.

Виртуозът

Приблизително 27% от включените в изследването хора попадат в тази група. Тези богати хора са виртуози в своята индустрия или професия. Те са сред най-добрите в това, с което се занимават.

Виртуозите са работили за някоя голяма корпорация и често са притежавали значителен обем от акциите на тази компания или пък са предприемачи с малък, но високо печеливш бизнес.

На хората в тази категория им отнема около 20 години да натрупат средно богатство от 4 милиона долара.

Мечтателят

Те са значително по-богати от останалите две групи, като представителите на тази категория са грубо 51% от интервюираните. Това са хора, които имат голяма мечта и работят усърдно за осъществяването й. При превръщането й в реалност тя им носи доста голям доход или печалба, като са им нужни около 12 години да спечелят средно 7,4 милиона долара.