Един от трите интермодални терминала у нас ще бъде изграден в Русе. В предпроектна фаза на проучване е проектът за Русе, съобщи областният управител Мария Димова, цитирана от Ruseinfo.

За развитието на интермодалните превози интерес представлява и изграждането на логистична транспортна връзка р. Дунав (Пристанище Русе) - железница - Черно море (Пристанище Варна), чрез която ще се съкрати времето за транспорт и разходите за канални и други такси в долното течение на Дунав.

Губернаторът акцентира, че проблем за реализацията логистичната връзка е незадоволителното състояние на железопътната линия между Варна и Русе, както и недостатъчния трафик на контейнери в тази част на Европа.

Обсъждат се два основни варианта за реализация на проекта за изграждане на интермодален терминал в Русе. Единият е финансиране по Секторна оперативна програма Транспорт и Европейския фонд за регионално развитие, а другият е прилагане на схема на публично-частно партньорство.

Съгласно Националната стратегия за развитие на инфраструктурата общата индикативна стойност на проекта възлиза на 11 милиона евро. Интермодалните терминали осъществяват най-важната връзка в една логистична верига, а именно, прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг.

С цел ускоряване на работа по изграждане на логистична транспортна връзка, на 22 март в Русе ще пристигне австрийска делегация начело с Ото Шветц, мениджър на европейския транспортен коридор №7 и председател на агенцията за транспорт и логистика "ТИНА" (Виена).

Ще бъдат обсъдени перспективите за сътрудничество между Русе и Виена в осъществяването на проекта за изграждане на логистичен център в Русе.