13 български компании се класират за следващия етап от първия международен конкурс, извеждащ български фирми към Европейската награда за корпоративна отговорност - CSR (Corporate Social Responsibility). Това стана ясно, след като на 2 септември официално беше сложен финала на първия етап от състезанието.

13-те компании бяха допуснати до участие в същинската част от конкурса, след предварителен преглед на Формите за участие. Реализираните от тези фирми проекти отговарят на поставените от организаторите условия и имат съществен принос за развитието на Корпоративната социална отговорност (КСО) у нас.

Най-голям е броят на фирмите от сферата на химическата промишленост. Сред конкурентите има представители на минната промишленост, фармацевтични предприятия, мобилни оператори, банки, вериги бензиностанции, производители на напитки.

Участниците трябваше да опишат стратегията на фирмата в сферата на Корпоративната отговорност, подходите за определяне на такава стратегия, принципите и целите, залегнали в бизнес плана на фирмата, иновативните методи за привличане на външни инвеститори за изпълнение на стратегията за КСО и мотивационната система за участие на служителите в КСО.

Победителят в България ще бъде определен в края на месец Октомври. М.С.ТРИТОН България ще връчи на най-добрия в сферата на КСО титлата „Носител на Националната награда за Корпоративна отговорност" и статуетка, символ на наградата.

Конкурсът е иницииран от групата на Европейските национални лидери в бизнес консултирането - Европейската Независима Консултантска Група (www.ei-consultinggroup.com). и М.С. ТРИТОН България (www.mc-triton-bg.eu)

Главната цел на конкурса е да подкрепи и окуражи развитието на КСО в компаниите и да ги мотивира не само да изпълняват спорадични дейности в тази сфера, но и да възприемат КСО като интегрирана част от техния основен бизнес. Участниците имат възможност да представят своите успешни практики в КСО проекти, изпълнени през 2007 г.

Топ 10 на компаниите, които ще се намесят в борбата за първото място и ще се конкурират за участие в международния етап, ще бъде обявен на пресконференция на 23-ти Септември.

Към международния финал продължават първите три компании, номинирани от журито от националния тур. В европейското жури участват експерти от бизнес и медийните среди.