Проектът „Отговор на внезапни кризи" с подкрепата на  програмата за развитие на ООН, обучи 400 души у нас за справяне и действие при природни бедствия, съобщи министърът на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем.

По план е трябвало да бъдат обучени 150 души от централни, областни и общински администрации, но реално полето за действие е било разширено почти 3 пъти.

Целите на проекта е бил  укрепване на правителствените механизми за действия при бедствия и аварии и координация на възстановителните дейности, както и създаване на учебен център, като част от специализираната администрация на Гражданска защита.

100 000 долара е стойността на проекта, съобщи Ивелина Алексиева, национален координатор  „Отговор на внезапни кризи".

Една от идеите е да се повиши подготовката и да се регулира превантивната дейност на местната и централната власт, гражданите и медиите. Проектът реагира адекватно на наводненията през 2005 г., смята Емел Етем.

Нийл Буне, постоянен представител в България в програма за развитие на ООН, обяви, че проектът е подготвен още преди година и половина, по време на големите наводнения у нас. Случилото се показа на всички българи колко е важно да се развие капацитет за справяне с такива бедствия и че този капацитет трябва да се развие възможно най-бързо.

На много места в света ООН работи с кризи, причинени и предизвикани от човека. "Сега, когато България съвсем скоро ще влезе в ЕС, се надявам че справянето с кризи, предизвикани от човека, ще остане в миналото, но природните бедствия ще продължат да ни притесняват, защото климатът се променя", заяви Нийл Буне.

По неговите думи развитието на капацитет трябва да се приеме като неразделна част от всички планове за развитие, за да се реагира възможно най-бързо при поредица от извънредни събития. На този етап дори един скромен бюджет може да позволи да се постигнат резултати.

Следващата стъпка ще е старта на нов проект в партньорство с МОН и програмата на ООН за развитие, насочен към  превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование. 73 000 долара ще е стойността на този нов проект, което ще цели създаване на методология по гражданска защита в системата на средните училища.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 84 експерти от регионалните инспекторати по образованието, които ще оказват подкрепа на 26 000 класни ръководители в обучението как да се реагира по време на бедствия.

.